مشخصات درس

مدیریت و کارآفرینی
مالی و حسابداری
حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو-پیشرفته

محل برگزاری

البرز - خارج از مرکز
۲۶۳۴۱۲۷
کرج - میدان آزادگان - روبروی مسجد مهدویه

ثبت نام

یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۲۰ ساعت
مشخص نشده
یکشنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰
سه شنبه - ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند