مشخصات درس

علوم مهندسی
مهندسی عمران
طراحی و محاسبات غیرخطی سازه به کمک نرم افزار SAP 2000

محل برگزاری

سیدخندان -
۰۲۱-۲۲۸۶۸۶۷۰
ضلع شمال غربی پل سیدخندان - نبش خیابان ارسباران - پلاک18

ثبت نام

دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۵۰ ساعت
مشخص نشده
شنبه - ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
دوشنبه - ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند