مشخصات درس

معماری
طراحی داخلی
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی
+ گواهینامه city & guilds به ارزش ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محل برگزاری

البرز -
۰۲۶-۳۴۱۲۷
کرج - میدان آزادگان - روبروی مسجد مهدویه

ثبت نام

سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹
یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۳۸ ساعت
مشخص نشده
یکشنبه - ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰
سه شنبه - ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند