مشخصات درس

فناوری مد و پوشاک
صنایع پوشاک
طراحی لباس مقدماتی
+ گواهینامه city & guilds به ارزش ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محل برگزاری

البرز -
۰۲۶-۳۴۱۲۷
کرج - میدان آزادگان - روبروی مسجد مهدویه

ثبت نام

یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۹۲ ساعت
مشخص نشده
یکشنبه - ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰
سه شنبه - ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند