مشخصات درس

هنر و سینما
نقاشی
طراحی نقاشی مقدماتی

محل برگزاری

شمال غرب منطقه 22 - خارج از مرکز
۰۲۱-۴۴۷۳۹۹۶۱
شهرک گلستان غربی - بلوار هاشم زاده - نبش قائم 11 شرقی - پلاک88

ثبت نام

پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹
پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۶۰ ساعت
مشخص نشده
پنجشنبه - ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند