مشخصات درس

دانش سلامت
بهداشت
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
+ گواهینامه city & guilds به ارزش ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

محل برگزاری

شمال غرب منطقه 22 -
۰۲۱-۴۴۷۳۹۹۶۱
شهرک گلستان غربی - بلوار هاشم زاده - نبش قائم 11 شرقی - پلاک88

ثبت نام

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۴۸ ساعت
مشخص نشده
شنبه - ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰
دوشنبه - ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند