کلیه کلاسهای حضوری مجتمع فنی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۶ خردادماه بازگشایی خواهد شد.
ثبت نام درس
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۷۳۸ مدت کلاس : ۱۰۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر پگاه شاکری
سعادت آباد
۰۸خرداد
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۹۴۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
محمد مهدی همت آبادی
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۳۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علی رهبر
سعادت آباد
۰۸خرداد
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۷۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
وحید رضائی
سعادت آباد
۰۸خرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۰۹۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
معصومه خلج معصومی
سعادت آباد
۰۸خرداد
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۵۲۳ مدت کلاس : ۴۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند