با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ثبت نام درس

A+ Hardware

کد کلاس : ۲۰۰۶۶۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حامد خورشیدی
حافظ
۲۳آبان
۵,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۰۶۹۵ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۳آبان
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۰۷۰۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۳آبان
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۰۹۹۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر حسام الدین قهری
غرب
۲۳آبان
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۱۰۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سپیده خسروآبادی
غرب
۲۳آبان
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA2.3

کد کلاس : ۲۰۱۲۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۳آبان
۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند