ثبت نام درس
کد کلاس : ۲۱۲۳۳۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سید اسماعیل ابراهیمی
سعادت آباد
۰۲مهر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۲۳۶۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مجتبی صمدی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۲مهر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۸۰۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰،
آیدا مجیدی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲مهر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۹۵۹ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۰۲مهر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۰۶۵ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سید اسماعیل ابراهیمی
سعادت آباد
۰۲مهر
۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیدخندان
۰۲مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند