تهیه نقشه های سازه با نرم افزار Revit structure

کد کلاس : ۲۰۳۶۹۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علی رهبر
سعادت آباد
۰۱اسفند
۷,۷۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۴۷۲۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
محمد مهدی همت آبادی
سعادت آباد
۰۱اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Arc GIS (سطح یک)

کد کلاس : ۲۰۴۹۱۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
معصومه خلج معصومی
سعادت آباد
۰۱اسفند
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار FLUENT (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۴۹۵۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
محمد جدیدی
سعادت آباد
۰۱اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

کد کلاس : ۲۰۴۰۴۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
مهیار همت پور
سعادت آباد
۰۲اسفند
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۴۴۶۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمد مهدی همت آبادی
سعادت آباد
۰۲اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ABAQUS (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۴۹۲۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیما کرباسی زاده
سعادت آباد
۰۲اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه برداری زمینی با توتال استیشن

کد کلاس : ۲۰۵۶۰۳ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حامد صابری
سعادت آباد
۰۲اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

کد کلاس : ۲۰۵۷۰۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۳اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)

کد کلاس : ۲۰۵۷۰۶ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۳اسفند
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۴۰۲۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۷اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I

کد کلاس : ۲۰۵۹۹۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۰۷اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی صنعتی

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : ETABS/SAFE مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : ETABS/SAFE پیشرفته (ویژه سازه های بتنی)

کد کلاس : ۲۰۳۳۶۲ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم‌افزار CARRIER

کد کلاس : ۲۰۳۵۳۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6

کد کلاس : ۲۰۳۶۹۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی دستی جواهرات

کد کلاس : ۲۰۳۷۴۸ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
هانیه محسنی زاده
سعادت آباد
۰۸اسفند
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری با نرم افزار Power Mill (مقدماتی) به همراه کار عملی با ماشین CNC

کد کلاس : ۲۰۳۸۱۵ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابن سینا
۰۸اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تست غیر مخرب با مایعات نافذ PT-سطح یک و دو

کد کلاس : ۲۰۴۲۹۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III

کد کلاس : ۲۰۴۴۰۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS - سطح یک

کد کلاس : ۲۰۴۴۰۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تکنیک های کنترل مدارک در پروژه های مهندسی

کد کلاس : ۲۰۴۴۳۳ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کاربرد Excel در مدیریت پروژه

کد کلاس : ۲۰۴۴۳۴ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

بازرسی جوش (CWI) مطابق با AWS QC-1

کد کلاس : ۲۰۴۴۶۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی مهندسی نگهداری ، تعمیرات و پایش وضعیت

کد کلاس : ۲۰۴۴۷۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Mold Flow

کد کلاس : ۲۰۴۶۵۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : طراحی اتصالات (ویژه سازه های فولادی)

کد کلاس : ۲۰۴۶۶۰ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ANSYS WORKBENCH (پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۴۶۶۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸اسفند
۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند