با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ویژه

Altium Designer

کد کلاس : ۲۰۳۲۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر رضا سپاس یار
غرب
۱۰بهمن
۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی الکترونیک عمومی

کد کلاس : ۲۰۳۵۹۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
حافظ
۱۰بهمن
۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد الکتریکال

کد کلاس : ۲۰۲۸۰۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
علی اله محمدی
حافظ
۱۱بهمن
۸,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول طراحی منطقی

کد کلاس : ۲۰۳۴۵۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۱بهمن
۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۴۴۱۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۱بهمن
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۴۹۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
مجید فرامرز زاده
غرب
۱۱بهمن
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

کد کلاس : ۲۰۵۲۳۶ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۱بهمن
۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلر پیشرفتهAVR

کد کلاس : ۲۰۵۳۴۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
حافظ
۱۱بهمن
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

اصول طراحی منطقی

کد کلاس : ۲۰۴۴۷۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
حافظ
۱۲بهمن
۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۲بهمن
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

مانیتورینگ

کد کلاس : ۲۰۵۶۸۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۲بهمن
۸,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان

کد کلاس : ۲۰۳۲۹۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
محمد حسن شاهدی
حافظ
۱۳بهمن
۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلرهایARM-Cortex

کد کلاس : ۲۰۳۳۰۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حمید نجفی
حافظ
۱۳بهمن
۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستمهای تلویزیونهای مدار بسته تحت شبکه(IP CAMERA CCTV)

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۰ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۳بهمن
۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۴۸۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۳بهمن
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Labview

کد کلاس : ۲۰۵۳۲۵ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۱۴بهمن
۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان

کد کلاس : ۲۰۳۴۵۶ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۷بهمن
۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کنترل ابزاردقیق

کد کلاس : ۲۰۴۶۹۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۷بهمن
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پردازش تصویر در Matlab

کد کلاس : ۲۰۵۵۰۸ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۷بهمن
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

کد کلاس : ۲۰۵۵۰۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۷بهمن
۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تابلو برق

کد کلاس : ۲۰۴۲۳۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۸بهمن
۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ETAP

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۸بهمن
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۵۵۰۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۸بهمن
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۸بهمن
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان

کد کلاس : ۲۰۴۸۵۵ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۹بهمن
۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

کد کلاس : ۲۰۴۶۷۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۰بهمن
۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Fttx passive (fiber to the x)

کد کلاس : ۲۰۱۶۸۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
حافظ
۲۲بهمن
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی الکترونیک عمومی

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۳بهمن
۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد الکتریکال

کد کلاس : ۲۰۴۲۴۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۴بهمن
۸,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار EPLAN

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۴بهمن
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند