با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ویژه

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۱۶۷۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مجید فرامرز زاده
حافظ
۲۳آبان
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلرهایARM-Cortex

کد کلاس : ۲۰۱۸۸۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
رضا سپاس یار
غرب
۲۳آبان
۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۲۱۴۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
مجید فرامرز زاده
حافظ
۲۳آبان
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۰۹۲۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
محمود مولا
حافظ
۲۴آبان
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

کد کلاس : ۲۰۱۰۲۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
سید سعید حسینی
حافظ
۲۴آبان
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 1

کد کلاس : ۲۰۱۶۷۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۴آبان
۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سیستمهای تلویزیونی مدار بسته

کد کلاس : ۲۰۰۶۵۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۶آبان
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلر AVR

کد کلاس : ۲۰۲۱۴۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۸آبان
۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

کد کلاس : ۲۰۱۶۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محمد حسن افشار
حافظ
۲۹آبان
۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۱۶۷۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مجید فرامرز زاده
حافظ
۲۹آبان
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پردازش تصویر در Matlab

کد کلاس : ۲۰۰۹۲۱ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
محمود مولا
حافظ
۳۰آبان
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

کد کلاس : ۲۰۱۳۸۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر ابوالفضل حقیقی زاده
حافظ
۳۰آبان
۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

کد کلاس : ۲۰۱۶۶۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سید سعید حسینی
حافظ
۳۰آبان
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلرهایARM-Cortex

کد کلاس : ۲۰۱۹۰۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
حمید نجفی
حافظ
۳۰آبان
۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار EPLAN

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
پویان جلالی نیک
حافظ
۳۰آبان
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلرهایARM-Cortex

کد کلاس : ۲۰۲۱۴۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
رضا فتاحی
حافظ
۳۰آبان
۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

تعمیرات تلفن همراه

کد کلاس : ۲۰۰۸۶۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر علی عباسی
حافظ
۰۱آذر
۱۳,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

کد کلاس : ۲۰۱۰۲۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سید سعید حسینی
حافظ
۰۱آذر
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول طراحی منطقی

کد کلاس : ۲۰۱۳۸۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
یداله هوشمند
حافظ
۰۱آذر
۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Altium Designer

کد کلاس : ۲۰۲۶۱۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
حمید نجفی
حافظ
۰۱آذر
۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۲۷۵۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
مجید فرامرز زاده
غرب
۰۱آذر
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تئوری جامع و کاربردی شبکه های توزیع الکتریکی برق

کد کلاس : ۲۰۲۹۳۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۱آذر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۱۶۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
رضا عباسیان فرهادلو
حافظ
۰۲آذر
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

مبانی الکترونیک عمومی

کد کلاس : ۲۰۲۴۰۲ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
علی اشرف راضی
حافظ
۰۲آذر
۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مانیتورینگ

کد کلاس : ۲۰۲۶۱۰ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
رضا عباسیان فرهادلو
حافظ
۰۲آذر
۸,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

FPGA

کد کلاس : ۲۰۱۰۲۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حمید نجفی
حافظ
۰۴آذر
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Labview

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۴آذر
۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

کد کلاس : ۲۰۲۶۱۲ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سید محسن قهاری
حافظ
۰۴آذر
۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی ویژه میکروکنترلرها

کد کلاس : ۲۰۲۹۳۶ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حمید نجفی
حافظ
۰۶آذر
۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان

کد کلاس : ۲۰۱۶۶۶ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
محمد حسن شاهدی
حافظ
۰۷آذر
۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند