به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

e-kids 2

کد کلاس : ۲۰۴۵۷۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
سعادت آباد
۱۲اسفند
۹,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کالیگرافی مقدماتی با خودکار 2

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقاش خلاق

کد کلاس : ۲۰۴۸۳۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سفالگری کودک

کد کلاس : ۲۰۴۸۳۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی پیشرفته با اسکرچ کودکان

کد کلاس : ۲۰۶۶۲۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کاربری حرفه ای گوشی های هوشمند آیفون

کد کلاس : ۲۰۲۵۷۹ مدت کلاس : ۱۴ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2 نوجوان

کد کلاس : ۲۰۶۳۳۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۵,۸۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پایتون پیشرفته 1

کد کلاس : ۲۰۶۶۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2 نوجوان

کد کلاس : ۲۰۶۶۳۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۵,۸۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Photoshop پیشرفته نوجوان

کد کلاس : ۲۰۶۶۶۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۷,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی وب سمت کاربر

کد کلاس : ۲۰۶۶۳۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۵اسفند
۱۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

برنامه های ویندوز فرم و WPF

کد کلاس : ۲۰۶۶۲۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴فروردین
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پایگاه داده نوجوانان

کد کلاس : ۲۰۶۶۳۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۱فروردین
۱۳,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی وب سمت کاربر

کد کلاس : ۲۰۶۶۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۱۴,۷۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی پیشرفته با اسکرچ کودکان

کد کلاس : ۲۰۶۶۶۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۰۸خرداد
۸,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پایگاه داده نوجوانان

کد کلاس : ۲۰۶۶۳۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۹خرداد
۱۳,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

e-kids 1

کد کلاس : ۲۰۶۵۹۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۶,۷۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

پیانو مقدماتی 1

کد کلاس : ۲۰۶۵۹۴ مدت کلاس : ۶ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰، سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۸خرداد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

برنامه نویسی مقدماتی با اسکرچ کودکان

کد کلاس : ۲۰۶۵۹۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۱۸خرداد
۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رباتیک مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۶۵۹۷ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۹خرداد
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پایتون پیشرفته 1

کد کلاس : ۲۰۶۶۲۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۲۱خرداد
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

برنامه نویسی مقدماتی #C برای نوجوانان

کد کلاس : ۲۰۶۶۰۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۴خرداد
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Photoshop مقدماتی نوجوان

کد کلاس : ۲۰۶۵۹۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰، سه شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۵خرداد
۶,۵۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال نوجوانان (مقدماتی و پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۶۶۰۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۵خرداد
۱۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رباتیک مقدماتی سطح 1 (نوجوان)

کد کلاس : ۲۰۶۶۰۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۵خرداد
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی مقدماتی #C برای نوجوانان

کد کلاس : ۲۰۶۶۰۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۵خرداد
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۶۶۰۱ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۶خرداد
۷,۵۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه‌نویسی Java SE

کد کلاس : ۲۰۶۶۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۶خرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی سایت مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۶۶۱۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶خرداد
۹,۶۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام

پیش تولید انیمیشن

کد کلاس : ۲۰۶۶۰۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۲۹خرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند