با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

عکاسی دیجیتال نوجوانان (مقدماتی و پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۱۲۳۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۱۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی مقدماتی با اسکرچ کودکان

کد کلاس : ۲۰۱۵۳۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی پیشرفته # C برای نوجوانان

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۱۱,۵۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رباتیک مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۲۵۳۷ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
سه شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۵آذر
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رباتیک مقدماتی سطح 1 (نوجوان)

کد کلاس : ۲۰۲۷۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۰۶آذر
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رباتیک مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۴ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
غرب
۰۷آذر
۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Photoshop مقدماتی نوجوان

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۰۸آذر
۶,۵۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال نوجوانان (مقدماتی و پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸آذر
۱۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پایتون مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۲۳۷۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۸آذر
۹,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کاربری حرفه ای گوشی های هوشمند آیفون

کد کلاس : ۲۰۲۵۷۹ مدت کلاس : ۱۴ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۰۸آذر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Photoshop مقدماتی نوجوان

کد کلاس : ۲۰۲۷۱۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۰۸آذر
۶,۵۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی مقدماتی #C برای نوجوانان

کد کلاس : ۲۰۳۰۲۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۹آذر
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقاش خلاق

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۱۱آذر
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تصویرسازی

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۶ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۲آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۲۵۳۹ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۱۳آذر
۷,۵۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 1 نوجوان

کد کلاس : ۲۰۱۷۶۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۴آذر
۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی مقدماتی #C برای نوجوانان

کد کلاس : ۲۰۱۷۶۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۴آذر
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پایتون مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۱۷۶۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۴آذر
۹,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کالیگرافی مقدماتی با خودکار 2

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۴آذر
۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سفالگری کودک

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۱۴آذر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2 نوجوان

کد کلاس : ۲۰۲۷۲۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۰۶دی
۵,۸۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند