با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

کد کلاس : ۲۰۴۰۲۰ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۰بهمن
۳,۷۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

پکیج محتوا نویسی (استراتژی و بازاریابی محتوایی و کپی رایتینگ)

کد کلاس : ۲۰۴۳۸۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر حمیدرضا سلیمانی
ابن سینا
۱۱بهمن
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۱۰۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۲بهمن
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۴۷۰۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۲بهمن
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

حسابداری تکمیلی کاربردی

کد کلاس : ۲۰۴۷۰۴ مدت کلاس : ۶۵ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۳بهمن
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

حسابداری مکانیزه با نرم افزار ها(هلو ،سپیدار سیستم و اکسل)

کد کلاس : ۲۰۴۸۷۵ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۳بهمن
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام

کد کلاس : ۲۰۵۰۷۱ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۳بهمن
۱۲,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۴۷۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵بهمن
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری مکانیزه

کد کلاس : ۲۰۴۹۵۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۱۶بهمن
۴,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مدیریت عالی کسب و کار (MBA)

کد کلاس : ۲۰۳۴۷۵ مدت کلاس : ۴۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۷بهمن
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مدیریت بازاریابی

کد کلاس : ۲۰۳۴۷۷ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۷بهمن
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول و فنون مذاکرات تجاری

کد کلاس : ۲۰۳۴۷۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۷بهمن
۶,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۳۸۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حمیدرضا سلیمانی
ابن سینا
۱۷بهمن
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۳ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری مکانیزه

کد کلاس : ۲۰۴۵۳۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سیده سحر سفیدگر
غرب
۱۸بهمن
۴,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری ویژه بازار کار

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۷۵۹ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر مهدی اتحادفر
ابن سینا
۱۸بهمن
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی خدماتی

کد کلاس : ۲۰۴۷۶۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
مهدی اتحادفر
ابن سینا
۱۸بهمن
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مجموعه قوانین مالیاتی

کد کلاس : ۲۰۴۸۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۱۸بهمن
۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت فروش

کد کلاس : ۲۰۵۶۳۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۱۸بهمن
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری مالی بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۴۸۱۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سیده سحر سفیدگر
غرب
۱۹بهمن
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مذاکره کننده حرفه‌ای بین المللی

کد کلاس : ۲۰۴۵۴۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۲۴بهمن
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه جامع حسابداری مالی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۷۴۸ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۴بهمن
۴۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۵۷۴۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۴بهمن
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت راهبردی کسب و کار ( DBA )

کد کلاس : ۲۰۴۶۰۷ مدت کلاس : ۳۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۲۵بهمن
۲۰۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیر خرید بین المللی

کد کلاس : ۲۰۴۶۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۲۵بهمن
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

متخصص خرید بین المللی

کد کلاس : ۲۰۴۶۲۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۵بهمن
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی

کد کلاس : ۲۰۵۴۷۳ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۵بهمن
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع مدیریت بازاریابی

کد کلاس : ۲۰۵۵۷۴ مدت کلاس : ۱۰۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۵بهمن
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رفتار سازمانی

کد کلاس : ۲۰۵۵۷۵ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۲۵بهمن
۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای هزاره سوم

کد کلاس : ۲۰۵۶۱۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
غرب
۲۵بهمن
۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند