با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ویژه

حسابداری مالی بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۰۲۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر عباس دین محمدی
ابن سینا
۲۳آبان
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مالیات بر ارزش افزوده

کد کلاس : ۲۰۲۸۸۲ مدت کلاس : ۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۲۳آبان
۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۷۵۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر حمیدرضا سلیمانی
ابن سینا
۲۴آبان
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۸۰۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۴آبان
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری ویژه بازار کار

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۵۵۵ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۲۵آبان
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی خدماتی

کد کلاس : ۲۰۲۵۵۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۵آبان
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

حسابداری تکمیلی کاربردی

کد کلاس : ۲۰۱۰۴۳ مدت کلاس : ۶۵ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
حافظ
۲۶آبان
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت عالی کسب و کار (MBA)

کد کلاس : ۲۰۱۷۲۳ مدت کلاس : ۴۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶آبان
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول و فنون مذاکرات تجاری

کد کلاس : ۲۰۱۷۲۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶آبان
۶,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی

کد کلاس : ۲۰۱۷۲۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آبان
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت فروش

کد کلاس : ۲۰۲۲۵۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸آبان
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مکاتبات بازرگانی و خرید خارجی

کد کلاس : ۲۰۲۰۹۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۹آبان
۵,۱۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۵۰۸ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۹آبان
۱۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای هزاره سوم

کد کلاس : ۲۰۱۸۰۵ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مکانیزه

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۳ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۳۰آبان
۴,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه جامع حسابداری مالی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۱۲۳ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۳۰آبان
۴۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۲۱۳۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۱۹۲۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۱آذر
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی

کد کلاس : ۲۰۲۰۹۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۰۱آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۳آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پکیج محتوا نویسی (استراتژی و بازاریابی محتوایی و کپی رایتینگ)

کد کلاس : ۲۰۲۱۶۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر حمیدرضا سلیمانی
ابن سینا
۰۷آذر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی خدماتی

کد کلاس : ۲۰۲۵۲۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۰۷آذر
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۲۸۳۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
عصمت زنگنه
حافظ
۱۳آذر
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مجموعه قوانین مالیاتی

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۴آذر
۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MBA معماری

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۸ مدت کلاس : ۵۵۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۴آذر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

کد کلاس : ۲۰۲۸۴۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۷آذر
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۳۰۱۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹آذر
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه جامع حسابداری مالی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۰۱۱ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹آذر
۴۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MBA معماری

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۵ مدت کلاس : ۵۵۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند