با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

مراقبت زیبایی پوست و مو (وزارت علوم) سطح 1 و 2

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۳۴۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر رویا عطایی
سعادت آباد
۲۷آبان
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مراقبت زیبایی پوست و مو (وزارت علوم) سطح 1 و 2

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۵۲۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نغمه شکیبایی
سعادت آباد
۰۲آذر
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

گریم دائم چهره بانوان

کد کلاس : ۲۰۲۶۴۶ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
مینا ترابی
سعادت آباد
۰۴آذر
۳۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

گریم و چهره پردازی سطح 1 و ٢

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۳۲۴ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
الناز قزلباش
سعادت آباد
۰۹آذر
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

گریم متعادل سازی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۷۲۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۰۹آذر
۲۷,۲۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

گریم سینمایی پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۱۳۲۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
وحید شیرزاده اصل
سعادت آباد
۱۰آذر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رازهای گفتگوی اثربخش

کد کلاس : ۲۰۱۷۴۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مریم فرضی
سعادت آباد
۱۱آذر
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مراقبت زیبایی پوست و مو (وزارت علوم) سطح 1 و 2

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۹۶۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مهتاب هدایتی
سعادت آباد
۱۴آذر
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مراقبت و زیبایی های مو

کد کلاس : ۲۰۱۷۲۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
منصوره ماندگار
سعادت آباد
۱۶آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند