کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

کد کلاس : ۲۰۳۲۳۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعید یوسفی
سعادت آباد
۰۴اسفند
۱۲,۱۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رازهای گفتگوی اثربخش

کد کلاس : ۲۰۱۷۴۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مریم فرضی
سعادت آباد
۰۵اسفند
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بر خویشتن

کد کلاس : ۲۰۲۱۵۰ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
مریم فرضی
سعادت آباد
۰۵اسفند
۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

مراقبت زیبایی پوست و مو (وزارت علوم) سطح 1 و 2

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۷۳۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر نسرین مؤید
سعادت آباد
۰۸اسفند
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مراقبت و زیبایی های مو

کد کلاس : ۲۰۱۷۲۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
منصوره ماندگار
سعادت آباد
۱۰اسفند
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

گریم دائم چهره بانوان

کد کلاس : ۲۰۲۶۴۶ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
مینا ترابی
سعادت آباد
۱۲اسفند
۳۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

گریم سینمایی پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۱۳۲۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
وحید شیرزاده اصل
سعادت آباد
۲۰اسفند
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند