با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

نازکدوزی زنانه

کد کلاس : ۲۰۱۶۰۸ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۷آبان
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۱۸۶۱ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۷آبان
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نازکدوزی زنانه

کد کلاس : ۲۰۲۰۰۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس تخصصی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۶۵۸ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقاشی روی پارچه

کد کلاس : ۲۰۱۵۵۲ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس تخصصی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۲۵۲ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۳آذر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ضخیم دوزی زنانه

کد کلاس : ۲۰۲۵۹۷ مدت کلاس : ۱۰۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۴آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۱۰۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۷آذر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۴۲ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۹آذر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ضخیم دوزی زنانه

کد کلاس : ۲۰۲۸۷۲ مدت کلاس : ۱۰۲ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نازکدوزی زنانه

کد کلاس : ۲۰۲۰۰۲ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۸آذر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۴۳ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۲دی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

مولاژ تخصصی طراحی لباس

کد کلاس : ۲۰۲۹۶۷ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۱دی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۴۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳بهمن
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۴۵ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۲اسفند
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند