با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۰۷۰۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۳آبان
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۰۹۹۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر حسام الدین قهری
غرب
۲۳آبان
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۱۰۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سپیده خسروآبادی
غرب
۲۳آبان
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه عکاسی پرتره

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۹۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر عمران نیکزاد
غرب
۲۳آبان
۲۴,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر ابراهیم باقری مکی
ابن سینا
۲۴آبان
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ورکشاپ یکروزه تکنیک های ساختمانی (روغنی ،اکرلیک و تکسچ)

کد کلاس : ۲۰۲۶۳۴ مدت کلاس : ۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۲۴آبان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۱۷۵۴ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حمید رضا منصف
سعادت آباد
۲۶آبان
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی نقاشی پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۰۷۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
خاطره کامیار
سعادت آباد
۲۷آبان
۸,۰۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۷۰۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آبان
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقاشی حرفه ای

کد کلاس : ۲۰۲۸۶۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۸آبان
۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی نقاشی پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۱۰۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۹آبان
۸,۰۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۲۷۲۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آبان
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۱۰۵۵ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۰۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۳۰آبان
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۱۰۹ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۲۵۹۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی دستی جواهرات

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۵ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۲۶۷۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰آبان
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۱۷۱۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ندا کاووسی
حافظ
۰۱آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۱۸۸۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سهراب اسلامی
حافظ
۰۱آذر
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۰۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۵۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۷۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و کورل

کد کلاس : ۲۰۱۷۱۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ندا کاووسی
حافظ
۰۲آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اینفوگرافیک

کد کلاس : ۲۰۲۷۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۲آذر
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پریمیر

کد کلاس : ۲۰۲۸۵۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۲آذر
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۸۵۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۰۲آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۱۹۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۰۳آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند