با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

رتوش عکس

کد کلاس : ۲۰۴۷۹۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸بهمن
۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی دستی جواهرات

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۵ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۱۰بهمن
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه عکاسی پرتره

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۲۲۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۱۰بهمن
۲۴,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۱۱بهمن
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

موشن گرافیک

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۱ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۱۱بهمن
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
غرب
۱۱بهمن
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۹۵۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۲بهمن
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

موشن گرافیک

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۵ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۲بهمن
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اینفوگرافیک

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۲بهمن
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۴۸۷۲ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۲بهمن
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۴۸۷۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۲بهمن
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۵۱۰۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۲بهمن
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۴۸۱۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ملیحه سادات حسینی
سعادت آباد
۱۳بهمن
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۵۰۵۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ملیحه سادات حسینی
سعادت آباد
۱۳بهمن
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی نقاشی مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۵۰۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
خاطره کامیار
سعادت آباد
۱۳بهمن
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصلاح رنگ و نور سینمایی با داوینچی

کد کلاس : ۲۰۵۲۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳بهمن
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۷۸۰ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر علیرضا حیدری
ابن سینا
۱۵بهمن
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقاشی حرفه ای

کد کلاس : ۲۰۵۱۷۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۵بهمن
۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگردانی سینما

کد کلاس : ۲۰۲۹۰۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۶بهمن
۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه عکاسی پرتره

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۶۳۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
شهاب حاجی مشهدی
سعادت آباد
۱۶بهمن
۲۴,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

نقاشی حرفه ای

کد کلاس : ۲۰۵۱۷۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۶بهمن
۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقاشی حرفه ای

کد کلاس : ۲۰۵۱۸۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۱۶بهمن
۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۷۰۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر فرهاد فرجی
ابن سینا
۱۷بهمن
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۴۲۳۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۱۷بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۴۷۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۸بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پریمیر

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سعادت آباد
۱۸بهمن
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۵۷۵۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر ابراهیم باقری مکی
ابن سینا
۱۸بهمن
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

انیمیشن 2بعدی رایانه ای

کد کلاس : ۲۰۲۸۰۳ مدت کلاس : ۲۹۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹بهمن
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۷۴۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شهاب حاجی مشهدی
سعادت آباد
۱۹بهمن
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۵۱۲۰ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر فرهاد فرجی
ابن سینا
۱۹بهمن
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند