با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

طراحی دستی جواهرات

کد کلاس : ۲۰۱۱۴۵ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
تیرداد سلیمی
سعادت آباد
۲۵آبان
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تکنیکهای ساخت و تولید طلا و جواهر

کد کلاس : ۲۰۱۱۴۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعید خواجه زاده
سعادت آباد
۲۶آبان
۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی صنعتی

کد کلاس : ۲۰۱۰۵۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS II

کد کلاس : ۲۰۱۰۶۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS III

کد کلاس : ۲۰۱۰۶۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ANSYS WORKBENCH (پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۱۰۸۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کاربرد Excel در مدیریت پروژه

کد کلاس : ۲۰۱۰۹۸ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۱۱۰۵ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : ETABS/SAFE پیشرفته (ویژه سازه های بتنی)

کد کلاس : ۲۰۱۱۱۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار ASPEN PLUS سطح یک

کد کلاس : ۲۰۱۱۲۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی سیستم های آب و فاضلاب خانگی و تاسیسات بهداشتی

کد کلاس : ۲۰۱۱۳۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۷,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

گوهرشناسی کاربردی (سطح دو – الماس)

کد کلاس : ۲۰۱۱۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
امیرکاظم کفایتی
سعادت آباد
۳۰آبان
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شناسایی و ارزیابی پیروزه (فیروزه)

کد کلاس : ۲۰۱۱۵۱ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
فاطمه تقی زاده
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فروشندگی حرفه ای طلا و جواهر

کد کلاس : ۲۰۱۱۵۲ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
تیرداد سلیمی
سعادت آباد
۳۰آبان
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تست غیرمخرب با مایعات نافذ PT – سطح یک و دو

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR II

کد کلاس : ۲۰۱۸۰۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS - سطح یک

کد کلاس : ۲۰۱۹۳۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره جامع محاسبات ساختمان : ETABS/SAFE مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۲۰۹۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیما صمدزادگان
سعادت آباد
۳۰آبان
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Revit MEP مکانیکال

کد کلاس : ۲۰۲۶۴۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۸,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه خوانی مکانیک و استانداردهای نقشه

کد کلاس : ۲۰۱۰۵۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA II

کد کلاس : ۲۰۱۰۶۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ANSYS WORKBENCH (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۱۰۸۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیما کرباسی زاده
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری با نرم افزار Power Mill (پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۱۰۹۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6

کد کلاس : ۲۰۱۰۹۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار HYSYS سطح یک

کد کلاس : ۲۰۱۱۲۱ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

بازرسی جوش (CWI) مطابق با AWS QC-1

کد کلاس : ۲۰۱۱۳۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آشنایی مقدماتی با جوش و فرایندهای جوشکاری

کد کلاس : ۲۰۱۱۳۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

جوشکاری عملی گاز محافظ GMAW

کد کلاس : ۲۰۱۱۳۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار AutoCAD Civil 3D

کد کلاس : ۲۰۱۱۴۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۱۷۳۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱آذر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند