با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ویژه

مالیات بر ارزش افزوده

کد کلاس : ۲۰۲۸۸۲ مدت کلاس : ۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۲۳آبان
۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۸۰۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۴آبان
۱۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت عالی کسب و کار (MBA)

کد کلاس : ۲۰۱۷۲۳ مدت کلاس : ۴۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶آبان
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول و فنون مذاکرات تجاری

کد کلاس : ۲۰۱۷۲۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶آبان
۶,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت بازاریابی

کد کلاس : ۲۰۱۷۲۴ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آبان
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت منابع انسانی در سازمانهای هزاره سوم

کد کلاس : ۲۰۱۸۰۵ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه جامع حسابداری مالی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۱۲۳ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۳۰آبان
۴۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۲۱۳۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آبان
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MBA معماری

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۸ مدت کلاس : ۵۵۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۴آذر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس

کد کلاس : ۲۰۲۸۴۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۱۷آذر
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۳۰۱۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹آذر
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه جامع حسابداری مالی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۰۱۱ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹آذر
۴۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MBA معماری

کد کلاس : ۲۰۲۲۸۵ مدت کلاس : ۵۵۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷آذر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند