با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ویژه

دوره فشرده اصول و مفاهیم بهینه سازی بخش رادیویی شبکه های نسل دوم ، سوم موبایل

کد کلاس : ۲۰۱۹۸۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر احمد نقشینه
ابن سینا
۲۳آبان
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

دوره مقدماتی آشنایی با شبکه های موبایل نسل دوم ، نسل سوم و نسل چهارم ویژه کارشناسان فنی

کد کلاس : ۲۰۲۰۳۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر فرشید قدیمی
ابن سینا
۲۳آبان
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۱ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر احمد دستاویز
ابن سینا
۲۴آبان
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۱ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محمد تقی زاده بدریان
ابن سینا
۲۵آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۱۸۲۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر بهاره شقاقی افضلی
ابن سینا
۲۶آبان
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۱۹۸۸ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر حسین پوری
ابن سینا
۲۶آبان
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۲۵۲۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شهرام رمضانی
ابن سینا
۲۸آبان
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

MTC Pack

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۶ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۳۰آبان
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۲۳۱۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محمد مرادی
ابن سینا
۳۰آبان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5)

کد کلاس : ۲۰۲۳۴۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
کسرا کسرایی
ابن سینا
۳۰آبان
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۳۰آبان
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۷۲۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر بهاره شقاقی افضلی
ابن سینا
۳۰آبان
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Wordpress & WooCommerce Essential Training

کد کلاس : ۲۰۱۷۹۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر وحید مجیدی صدر
ابن سینا
۰۱آذر
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Programming with Python

کد کلاس : ۲۰۲۵۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سینا عسکرنژاد
ابن سینا
۰۱آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۲۳۰۷ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
یاشار شوکت فدایی
ابن سینا
۰۳آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۱۹۸۶ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مهدی نیک نژاد دیزجی
ابن سینا
۰۵آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۲۲۵۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر علیرضا بروجردیان
ابن سینا
۰۵آذر
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۲۵۳۰ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر امیر رضا داعی
ابن سینا
۰۵آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۰ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر امیر رضا داعی
ابن سینا
۰۵آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۰۷آذر
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۲ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
محمد تقی زاده بدریان
ابن سینا
۰۷آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۰۸آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۱۴۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر اشکان قربانزاده
ابن سینا
۰۹آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Microsoft Office Excel 2016

کد کلاس : ۲۰۲۲۴۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر اشکان قربانزاده
ابن سینا
۰۹آذر
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۲۸۶۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰،
اشکان قربانزاده
ابن سینا
۰۹آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Designing & Implementing a Server Infrastructure

کد کلاس : ۲۰۲۳۱۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مهدی مصنف
ابن سینا
۱۱آذر
۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

MTCNA

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۴ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۱۴آذر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
محمدرضا برقی
ابن سینا
۱۴آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۶۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
محمدرضا برقی
ابن سینا
۱۴آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه نویسی وب با Entity Framework وMicrosoft MVC نسخه Core

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۱۴آذر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند