با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ویژه

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر ابراهیم باقری مکی
ابن سینا
۰۱آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۳۰۱۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ابن سینا
۰۴آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۸۷۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۰۶آذر
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۸۰۱ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
میثاق شوشتری
ابن سینا
۰۷آذر
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۲۵۸۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محسن معدنی
ابن سینا
۰۸آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Edius

کد کلاس : ۲۰۲۸۷۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابن سینا
۰۷دی
۸,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند