کلیه کلاسهای حضوری مجتمع فنی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۶ خردادماه بازگشایی خواهد شد.
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۷۸۰ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر علیرضا حیدری
ابن سینا
۰۶خرداد
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۶۲۲۴ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر عباسعلی عباسی
ابن سینا
۰۹خرداد
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۸۸۷۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
ابن سینا
۲۲خرداد
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۸۸۸۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۲۳خرداد
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند