با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

A+ Hardware

کد کلاس : ۲۰۰۶۶۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حامد خورشیدی
حافظ
۲۳آبان
۵,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۰۶۹۵ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۳آبان
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۰۷۰۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۳آبان
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۱۶۷۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مجید فرامرز زاده
حافظ
۲۳آبان
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۲۱۴۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
مجید فرامرز زاده
حافظ
۲۳آبان
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۲۷۵۴ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۲۳آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۰۹۲۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
محمود مولا
حافظ
۲۴آبان
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

کد کلاس : ۲۰۱۰۲۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
سید سعید حسینی
حافظ
۲۴آبان
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 1

کد کلاس : ۲۰۱۶۷۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۴آبان
۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016

کد کلاس : ۲۰۲۸۵۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
لیلا اصلانی
حافظ
۲۷آبان
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلر AVR

کد کلاس : ۲۰۲۱۴۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۸آبان
۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق یک فاز و سه فاز و کارگاه برق ساختمان

کد کلاس : ۲۰۱۶۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محمد حسن افشار
حافظ
۲۹آبان
۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۱۶۷۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مجید فرامرز زاده
حافظ
۲۹آبان
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۲۸۲۱ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۲۹آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۰۶۹۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۰۶۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰آبان
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6

کد کلاس : ۲۰۰۸۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰آبان
۸,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پردازش تصویر در Matlab

کد کلاس : ۲۰۰۹۲۱ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
محمود مولا
حافظ
۳۰آبان
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۱۳۱۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
بهاره شقاقی افضلی
حافظ
۳۰آبان
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

کد کلاس : ۲۰۱۳۸۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر ابوالفضل حقیقی زاده
حافظ
۳۰آبان
۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هوشمند ساختمان

کد کلاس : ۲۰۱۶۶۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سید سعید حسینی
حافظ
۳۰آبان
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P6

کد کلاس : ۲۰۱۸۱۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلرهایARM-Cortex

کد کلاس : ۲۰۱۹۰۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
حمید نجفی
حافظ
۳۰آبان
۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار EPLAN

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
پویان جلالی نیک
حافظ
۳۰آبان
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۱۹۲۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۰۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۳۰آبان
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

میکروکنترلرهایARM-Cortex

کد کلاس : ۲۰۲۱۴۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
رضا فتاحی
حافظ
۳۰آبان
۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰آبان
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۴۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ابرهیم محمدرضائی
حافظ
۳۰آبان
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۴۴۵ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۰آبان
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند