با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

A+ Hardware

کد کلاس : ۲۰۰۶۶۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حامد خورشیدی
حافظ
۲۳آبان
۵,۹۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Android Pack

کد کلاس : ۲۰۰۶۹۵ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۳آبان
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۲۷۵۴ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۲۳آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۸۱۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
بهاره شقاقی افضلی
حافظ
۲۵آبان
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Networking with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۱۶۸۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۶آبان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Route

کد کلاس : ۲۰۱۶۹۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۶آبان
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۴۹۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
لیلا امیری
حافظ
۲۶آبان
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016

کد کلاس : ۲۰۲۸۵۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
لیلا اصلانی
حافظ
۲۷آبان
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۲۸۲۱ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۲۹آبان
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۰۶۹۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۰۶۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰آبان
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۱۳۱۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
بهاره شقاقی افضلی
حافظ
۳۰آبان
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Java SE 8 Programming

کد کلاس : ۲۰۱۹۲۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۰آبان
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰آبان
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۴۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ابرهیم محمدرضائی
حافظ
۳۰آبان
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۴۴۵ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۰آبان
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC Package

کد کلاس : ۲۰۲۴۴۷ مدت کلاس : ۱۳۷ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۰آبان
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۲۴۴۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۰آبان
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# windows applications

کد کلاس : ۲۰۲۴۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۰آبان
۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۱۶۸۷ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۱آذر
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۲۸۲۳ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۰۱آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۱۶۹۸ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
حافظ
۰۲آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۱۶۹۹ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
حافظ
۰۲آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۷۲۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
لیلا امیری
حافظ
۰۲آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
لیلا امیری
حافظ
۰۵آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۸ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
لیلا امیری
حافظ
۰۵آذر
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNP Route

کد کلاس : ۲۰۱۶۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۸آذر
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۲۶۲۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
بهنیا گیو
حافظ
۰۹آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Power Point 2016

کد کلاس : ۲۰۲۸۵۵ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
لیلا اصلانی
حافظ
۱۰آذر
۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۲۸۱۹ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
بهنیا گیو
حافظ
۱۶آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند