با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۰۷۰۲ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۶آبان
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۹۱۸ مدت کلاس : ۲۴۹ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۱آذر
۲۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۷۰۷ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۲آذر
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۲۴۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۲آذر
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced

کد کلاس : ۲۰۲۴۵۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۲آذر
۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

اتوکد سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۰۷۰۷ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۴آذر
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

اتوکد سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۲۴۵۲ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۴آذر
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Sketchup & Vray

کد کلاس : ۲۰۰۸۷۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۶آذر
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند