با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۰۷۰۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۳آبان
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۰۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۳۰آبان
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۲۶۷۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۰آبان
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۱۷۱۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ندا کاووسی
حافظ
۰۱آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۱۸۸۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سهراب اسلامی
حافظ
۰۱آذر
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و کورل

کد کلاس : ۲۰۱۷۱۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ندا کاووسی
حافظ
۰۲آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۸۵۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۰۲آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۱۹۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۰۳آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۲۳۸۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
زینب مزرعه فراهانی
حافظ
۰۳آذر
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پریمیر

کد کلاس : ۲۰۰۷۱۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۴آذر
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۱۰۳۸ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سهراب اسلامی
حافظ
۰۵دی
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۱۰۳۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سهراب اسلامی
حافظ
۰۵دی
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند