الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۳۲۵۳ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
فاطمه نعمتی
غرب
۰۱اسفند
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Exchange Server 2016

کد کلاس : ۲۰۴۷۲۷ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۱اسفند
۱۰,۹۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

نرم افزار Revit معماری

کد کلاس : ۲۰۵۱۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر آرش انصاری مقدم
غرب
۰۱اسفند
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۲اسفند
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۳۴۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر ندا کاووسی
غرب
۰۲اسفند
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

موشن گرافیک

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۱ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۲اسفند
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۴۹۷۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر مجید فرامرز زاده
غرب
۰۲اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری ویژه بازار کار

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۸۰۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۰۳اسفند
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی خدماتی

کد کلاس : ۲۰۵۸۰۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۳اسفند
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۴اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۵۱۳۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیامک عرفانیان
غرب
۰۴اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۳۱۸ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۴اسفند
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

باقلوا ترکیه ای

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۴اسفند
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# windows applications

کد کلاس : ۲۰۶۲۴۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۴اسفند
۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه نان پزی

کد کلاس : ۲۰۵۶۶۶ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۲:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۶اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۵۷۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر آرش انصاری مقدم
غرب
۰۶اسفند
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۴۰۲۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۷اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۲۷۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۰۷اسفند
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۶۵۰۹ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۷اسفند
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۳۴۰۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم‌افزار CARRIER

کد کلاس : ۲۰۳۵۳۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 6

کد کلاس : ۲۰۳۶۹۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت کافی شاپ

کد کلاس : ۲۰۳۷۸۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی نقاشی مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۴۴۱۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تکنیک های کنترل مدارک در پروژه های مهندسی

کد کلاس : ۲۰۴۴۳۳ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کاربرد Excel در مدیریت پروژه

کد کلاس : ۲۰۴۴۳۴ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی مهندسی نگهداری ، تعمیرات و پایش وضعیت

کد کلاس : ۲۰۴۴۷۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۴۷۲۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند