با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

!PLC LOGO

کد کلاس : ۲۰۴۹۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
مجید فرامرز زاده
غرب
۰۴بهمن
۶,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Altium Designer

کد کلاس : ۲۰۳۲۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر رضا سپاس یار
غرب
۱۰بهمن
۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۴۹۷۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر مجید فرامرز زاده
غرب
۰۲اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند