با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ویژه

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۲۰۴۳ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر مهدی جلالی
غرب
۲۷آبان
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۱۵۹۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۷۴۶ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Revit معماری

کد کلاس : ۲۰۲۱۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۷۴۵ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۲۰۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۲آذر
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۳۰۴۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
مهدی جلالی
غرب
۱۲آذر
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Revit معماری

کد کلاس : ۲۰۳۰۴۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۱۵آذر
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۹۹۴ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
شاهین تاج الدینی
غرب
۱۶آذر
۲۶,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۱۹آذر
۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اتوکد سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۲۹۹۳ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
شاهین تاج الدینی
غرب
۲۱آذر
۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۳۰۴۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
مهدی جلالی
غرب
۲۸آذر
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ برای معماری

کد کلاس : ۲۰۳۰۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مهدی جلالی
غرب
۱۷دی
۶,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

اتوکد دوبعدی

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۰۸بهمن
۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند