باقلوا ترکیه ای

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۴اسفند
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه نان پزی

کد کلاس : ۲۰۵۶۶۶ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۲:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۰۶اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت کافی شاپ

کد کلاس : ۲۰۳۷۸۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هتلداری

کد کلاس : ۲۰۵۹۶۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۰۸اسفند
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

کارگاه فینگرفود

کد کلاس : ۲۰۶۳۲۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۱۰اسفند
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

کد کلاس : ۲۰۶۰۸۲ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۱۵اسفند
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

تزئین حرفه ای بشقاب غذا (گارنیش)

کد کلاس : ۲۰۶۰۸۵ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۱۹اسفند
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

مدیریت کافی شاپ (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۵۱۸۵ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
غرب
۰۵فروردین
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

آشپزی ترکیه ای (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۵۱۸۶ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
غرب
۰۹فروردین
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

آشپزی ایتالیایی (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۵۶۳۹ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۹فروردین
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

باریستا

کد کلاس : ۲۰۵۶۶۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۲۱فروردین
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند