با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

مدیریت کافی شاپ

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶آبان
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت هتلداری

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۱ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۷آبان
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه نان پزی

کد کلاس : ۲۰۲۱۷۵ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۲۸آبان
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آشپزی ملل

کد کلاس : ۲۰۲۴۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۹آبان
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت کافی شاپ

کد کلاس : ۲۰۲۵۹۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۲۹آبان
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آشپزی ملل

کد کلاس : ۲۰۲۴۲۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۰۷آذر
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه نان پزی حرفه ای

کد کلاس : ۲۰۲۹۵۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۰۷آذر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت کافی شاپ

کد کلاس : ۲۰۲۱۷۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۱۴آذر
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند