با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۱۰۵۵ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۳۰آبان
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۱۰۹ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۲۵۹۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی دستی جواهرات

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۵ مدت کلاس : ۶۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۳۰آبان
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۰۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۲۵۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۱آذر
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۰۷آذر
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۱۵۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۱۰آذر
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۲۰۹۸ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۱آذر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رتوش عکس

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۴آذر
۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فیلمنامه نویسی کلاسیک

کد کلاس : ۲۰۲۹۰۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۱۶آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگردانی سینما

کد کلاس : ۲۰۲۹۰۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۶آذر
۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۹۵۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۶آذر
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۰۹۹۷ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۲آذر
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Edius

کد کلاس : ۲۰۲۹۱۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
غرب
۰۴دی
۸,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پریمیر

کد کلاس : ۲۰۲۹۱۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۹دی
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند