مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار MATRIX

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۲اسفند
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۳۴۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر ندا کاووسی
غرب
۰۲اسفند
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

دوره جامع طراحی فضای سبز (محوطه سازی)

کد کلاس : ۲۰۳۶۵۳ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۲اسفند
۲۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۷۲۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۰۲اسفند
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

کد کلاس : ۲۰۴۰۴۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
مهیار همت پور
سعادت آباد
۰۲اسفند
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

موشن گرافیک

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۱ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۲اسفند
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تابلو برق

کد کلاس : ۲۰۴۲۳۴ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۲اسفند
۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Laravel

کد کلاس : ۲۰۴۳۸۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر وحید مجیدی صدر
ابن سینا
۰۲اسفند
۱۰,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۴۴۶۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمد مهدی همت آبادی
سعادت آباد
۰۲اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت راهبردی کسب و کار ( DBA )

کد کلاس : ۲۰۴۶۰۷ مدت کلاس : ۳۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
سعادت آباد
۰۲اسفند
۲۰۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۴۷۷۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عباس دین محمدی
ابن سینا
۰۲اسفند
۱۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

3D Max beginners to Advanced & Vray

کد کلاس : ۲۰۴۷۷۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۲اسفند
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PHP & MYSQL Web Development

کد کلاس : ۲۰۴۸۳۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
مجید مقصودی پور
سعادت آباد
۰۲اسفند
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

English A1.4

کد کلاس : ۲۰۴۹۱۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۰۲اسفند
۳,۳۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ABAQUS (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۴۹۲۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیما کرباسی زاده
سعادت آباد
۰۲اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

PLC s7-300/400 level 2

کد کلاس : ۲۰۴۹۷۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر مجید فرامرز زاده
غرب
۰۲اسفند
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۴۹۸۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۰۲اسفند
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 2

کد کلاس : ۲۰۵۳۷۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
سعادت آباد
۰۲اسفند
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه برداری زمینی با توتال استیشن

کد کلاس : ۲۰۵۶۰۳ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حامد صابری
سعادت آباد
۰۲اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۵۷۱۱ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر امیر رضا داعی
ابن سینا
۰۲اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۵۷۵۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر ابراهیم باقری مکی
ابن سینا
۰۲اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۴۰۰۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
وحیدرضا مدقق
سعادت آباد
۰۳اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۴۰۰۶ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۰۳اسفند
۲۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۴۲۵۰ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
حافظ
۰۳اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول برق صنعتی و مدارات فرمان

کد کلاس : ۲۰۴۶۸۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۰۳اسفند
۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری مالی بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۴۷۶۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر امین رضا زارع
ابن سینا
۰۳اسفند
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۴۸۰۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
سعادت آباد
۰۳اسفند
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours B1.1

کد کلاس : ۲۰۴۹۰۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
صفورا فرهمندی
سعادت آباد
۰۳اسفند
۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

IELTS Preparation Course

کد کلاس : ۲۰۵۶۲۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳اسفند
۱۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

کد کلاس : ۲۰۵۷۰۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۰۳اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند