با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
لیلا امیری
حافظ
۲۴آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۸ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
لیلا امیری
حافظ
۲۴آذر
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL Level I

کد کلاس : ۲۰۲۹۶۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۲۴آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۴آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۳۲۷۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
وحیدرضا مدقق
سعادت آباد
۲۵آذر
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۳۲۷۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۵آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Network+

کد کلاس : ۲۰۳۲۸۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۵آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Installing and Configuring Windows 10

کد کلاس : ۲۰۳۳۱۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
پدرام حسین نخعی
سعادت آباد
۲۵آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
لیلا اصلانی
حافظ
۲۶آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۶ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
لیلا اصلانی
حافظ
۲۶آذر
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

SQL Server 2017 Database Development

کد کلاس : ۲۰۳۱۷۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۲۷آذر
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۳۳۹۲ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر امیر رضا داعی
ابن سینا
۲۷آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه نویسی به زبان ++C

کد کلاس : ۲۰۲۲۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۸آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

کد کلاس : ۲۰۲۳۰۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مهدی مصنف
ابن سینا
۲۸آذر
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5)

کد کلاس : ۲۰۲۳۴۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
کسرا کسرایی
ابن سینا
۲۸آذر
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

LPIC I

کد کلاس : ۲۰۲۳۵۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سپهر کاویانی
ابن سینا
۲۸آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# windows applications

کد کلاس : ۲۰۲۴۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۸آذر
۸,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

C# Programming

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۷,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

MTCNA

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۴ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سیداحمد شاه نعمت اله یزدی
ابن سینا
۲۸آذر
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MCSA Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۹ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محمدرضا برقی
ابن سینا
۲۸آذر
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Network+

کد کلاس : ۲۰۲۶۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محمدرضا برقی
ابن سینا
۲۸آذر
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه نویسی وب با Entity Framework وMicrosoft MVC نسخه Core

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر شهرام رمضانی
ابن سینا
۲۸آذر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Exchange Server 2016

کد کلاس : ۲۰۲۸۱۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸آذر
۱۰,۹۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Microsoft Office Access 2016

کد کلاس : ۲۰۲۸۵۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
لیلا اصلانی
حافظ
۲۸آذر
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۸۷۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر وحیدرضا مدقق
ابن سینا
۲۸آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft Office Excel 2016 Expert

کد کلاس : ۲۰۲۹۲۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

CCNA R & S

کد کلاس : ۲۰۳۰۰۴ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۰۳۰ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر وحید مجیدی صدر
ابن سینا
۲۸آذر
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۰۳۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۸آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۰۳۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر ایمان عباسی
ابن سینا
۲۸آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند