به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۶۳۴۶ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱اسفند
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۶۳۴۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۴۲۵۰ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۱۲اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax)

کد کلاس : ۲۰۳۳۱۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
علیرضا یحیی زاده
حافظ
۱۳اسفند
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ReactJS

کد کلاس : ۲۰۳۹۸۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۳اسفند
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۵۲۷۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محمد تقی زاده بدریان
ابن سینا
۱۴اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ReactJS

کد کلاس : ۲۰۵۹۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۵۵۷۷ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۵۵۷۸ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۶۵۰۷ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
علی اکبر جعفرپور
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PHP & MYSQL Web Development

کد کلاس : ۲۰۶۶۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
فرشید رضاییان
سعادت آباد
۱۵اسفند
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Wordpress & WooCommerce Essential Training

کد کلاس : ۲۰۴۹۸۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۶اسفند
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO

کد کلاس : ۲۰۶۱۲۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Wordpress & WooCommerce Essential Training

کد کلاس : ۲۰۶۱۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

PHP & MYSQL Web Development

کد کلاس : ۲۰۶۲۴۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۶۴۳۰ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۶۴۳۱ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۷اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۳۶۲۷ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۷اسفند
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۵۷۲۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۸اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less & Sass)

کد کلاس : ۲۰۶۵۲۶ مدت کلاس : ۴۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۸اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

(Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۴۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۳، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۲۴اسفند
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۵۷۲۷ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۵اسفند
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver)

کد کلاس : ۲۰۵۸۸۹ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Web Design Pack

کد کلاس : ۲۰۵۸۹۰ مدت کلاس : ۱۷۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۵اسفند
۲۴,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

(Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۴۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۲فروردین
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

WEB DESIGN PACK (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۵۴۲۷ مدت کلاس : ۱۱۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۰۲فروردین
۲۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

(Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۵۴۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
سعادت آباد
۰۲فروردین
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۶۷۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۰۲فروردین
۱۰,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

Wordpress & WooCommerce Essential Training (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۶۷۱۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
غرب
۰۲فروردین
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند