با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
لیلا امیری
حافظ
۲۴آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۸ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
لیلا امیری
حافظ
۲۴آذر
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL Level I

کد کلاس : ۲۰۲۹۶۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
سعادت آباد
۲۴آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۴آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
لیلا اصلانی
حافظ
۲۶آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL Pack 2016

کد کلاس : ۲۰۱۹۱۶ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
لیلا اصلانی
حافظ
۲۶آذر
۸,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۲۸۷۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر وحیدرضا مدقق
ابن سینا
۲۸آذر
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۳۰۳۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
آزیتا فرخ
ابن سینا
۲۸آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۳۵۱۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۹آذر
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تلفیقی Word+Excel 2016

کد کلاس : ۲۰۳۴۰۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۳۰آذر
۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Microsoft office word 2019

کد کلاس : ۲۰۳۵۴۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
بهاره شقاقی افضلی
ابن سینا
۰۱دی
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

ICDL 2019 Level 2

کد کلاس : ۲۰۳۷۷۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۳۷۵۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۵دی
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۳۵۴۷ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر وحیدرضا مدقق
ابن سینا
۰۶دی
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۳۴۲۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۷دی
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۳۷۲۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۷دی
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۳۷۵۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
غرب
۰۷دی
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۳۴۲۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۰۸دی
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 2

کد کلاس : ۲۰۳۷۷۵ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۸دی
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۲۸۶۹ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر اشکان قربانزاده
ابن سینا
۰۹دی
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2019 Level 1

کد کلاس : ۲۰۳۵۴۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
بهاره شقاقی افضلی
ابن سینا
۱۲دی
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 1

کد کلاس : ۲۰۳۶۸۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۱۶دی
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ICDL 2016 Level 2

کد کلاس : ۲۰۳۶۸۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۶دی
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند