به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۵اسفند
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR II

کد کلاس : ۲۰۴۶۵۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تولید شبکه محاسباتی در دینامیک سیالات محاسباتی

کد کلاس : ۲۰۴۶۶۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۴۷۲۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مهندسی معکوس به کمک CATIA III

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک NX I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی و نقشه کشی مکانیکی با AutoCAD Mechanical

کد کلاس : ۲۰۶۰۵۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری با نرم افزار Power Mill (مقدماتی) به همراه کار عملی با ماشین CNC

کد کلاس : ۲۰۶۰۵۶ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی ، شبیه سازی و محاسبات مهندسی به کمک CATIA V

کد کلاس : ۲۰۱۰۷۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB ویژه مهندسی کنترل

کد کلاس : ۲۰۳۵۵۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ABAQUS (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۴۰۳۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار CFX

کد کلاس : ۲۰۴۰۴۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۴۴۵۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار CFX

کد کلاس : ۲۰۴۹۳۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA II

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری با نرم افزار Power Mill (پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۵۶۵۹ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۵۸۵۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۶۵۲۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۶اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار FLUENT (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۳۵۵۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۷اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I

کد کلاس : ۲۰۴۲۵۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۷اسفند
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I به همراه کار عملی با دستگاه پرینتر سه بعدی

کد کلاس : ۲۰۵۲۵۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۷اسفند
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I

کد کلاس : ۲۰۵۶۹۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۲۰اسفند
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I

کد کلاس : ۲۰۵۹۹۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۲۱اسفند
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی صنعتی

کد کلاس : ۲۰۳۳۴۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Mold Flow

کد کلاس : ۲۰۴۶۵۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ANSYS WORKBENCH (پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۴۶۶۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ماشینکاری به کمک NX III

کد کلاس : ۲۰۴۹۳۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS III

کد کلاس : ۲۰۵۲۱۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ABAQUS (پیشرفته)

کد کلاس : ۲۰۵۶۰۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار ANSYS WORKBENCH (مقدماتی)

کد کلاس : ۲۰۴۶۶۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند