با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III

کد کلاس : ۲۰۲۶۶۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۹آذر
۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6

کد کلاس : ۲۰۳۵۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۳۰آذر
۸,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی مهندسی نگهداری ، تعمیرات و پایش وضعیت

کد کلاس : ۲۰۲۱۳۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۰۵دی
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III

کد کلاس : ۲۰۲۲۰۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6

کد کلاس : ۲۰۳۵۳۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۸,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

برنامه ریزی تولید

کد کلاس : ۲۰۱۱۰۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۶دی
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی مهندسی نگهداری ، تعمیرات و پایش وضعیت

کد کلاس : ۲۰۱۱۰۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۰۷دی
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت زنجیره تامین : استراتژی ها و ابزارها (منطبق بر گواهینامه CISCM موسسه بین المللی مدیریت خرید و زنجیره تامین IPSCMI)

کد کلاس : ۲۰۳۹۴۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۲دی
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول و مبانی زنجیره تامین (منطبق بر گواهینامه CISCP موسسه بین¬المللی مدیریت خرید و زنجیره تامین IPSCMI)

کد کلاس : ۲۰۳۸۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳دی
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت تولید (منطبق بر گواهینامه CMPO موسسه بین¬المللی مدیریت خرید و زنجیره تامین IPSCMI)

کد کلاس : ۲۰۳۸۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳دی
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند