به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

مدلسازی واحدهای فرایندی و لوله کشی به کمک نرم افزار PDMS – سطح یک

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول طراحی سیستم های لوله کشی (Piping)

کد کلاس : ۲۰۵۲۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۶اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار ASPEN PLUS سطح دو

کد کلاس : ۲۰۵۶۰۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶اسفند
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول طراحی سیستم های لوله کشی (Piping)

کد کلاس : ۲۰۴۹۱۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار HYSYS سطح دو

کد کلاس : ۲۰۴۰۱۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار HYSYS سطح یک

کد کلاس : ۲۰۴۰۱۳ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی نقشه های فرایندی و تحلیل مخاطرات (PFD, P&ID, HAZOP)

کد کلاس : ۲۰۴۹۲۴ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی دینامیکی فرایند با نرم افزار HYSYS DYNAMIC

کد کلاس : ۲۰۴۹۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار HYSYS سطح سه

کد کلاس : ۲۰۴۹۲۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار ASPEN PLUS سطح یک

کد کلاس : ۲۰۶۳۰۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی و انتخاب شیرهای صنعتی (پایپینگ و ابزار دقیق)

کد کلاس : ۲۰۵۲۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۴اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند