با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

شبیه سازی فرایند با نرم افزار ASPEN PLUS سطح یک

کد کلاس : ۲۰۱۱۲۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تست غیرمخرب با مایعات نافذ PT – سطح یک و دو

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار HYSYS سطح یک

کد کلاس : ۲۰۱۱۲۱ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار HYSYS سطح دو

کد کلاس : ۲۰۱۱۲۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار ASPEN PLUS سطح دو

کد کلاس : ۲۰۱۱۲۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مباحث منتخب در CATIA : مدلسازی پارامتریک چرخدنده های صنعتی

کد کلاس : ۲۰۱۷۳۰ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی نقشه های فرایندی و تحلیل مخاطرات (PFD, P&ID, HAZOP)

کد کلاس : ۲۰۱۷۴۳ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدلسازی واحدهای فرایندی و لوله کشی به کمک نرم افزار PDMS – سطح یک

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول طراحی سیستم های لوله کشی (Piping)

کد کلاس : ۲۰۳۵۵۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۹آذر
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی و انتخاب شیرهای صنعتی (پایپینگ و ابزار دقیق)

کد کلاس : ۲۰۱۱۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۳۰آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی فرایند با نرم افزار HYSYS سطح سه

کد کلاس : ۲۰۱۱۲۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۶دی
۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبیه سازی دینامیکی فرایند با نرم افزار HYSYS DYNAMIC

کد کلاس : ۲۰۱۱۲۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۶دی
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول طراحی سیستم های لوله کشی (Piping)

کد کلاس : ۲۰۲۹۷۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۶دی
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند