با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 2

کد کلاس : ۲۰۱۱۲۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی سیستم های آب و فاضلاب خانگی و تاسیسات بهداشتی

کد کلاس : ۲۰۱۱۳۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۷,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی تاسیسات

کد کلاس : ۲۰۱۹۳۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Revit MEP مکانیکال

کد کلاس : ۲۰۲۶۴۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۸,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم‌افزار CARRIER

کد کلاس : ۲۰۳۵۳۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۵دی
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1

کد کلاس : ۲۰۳۶۶۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم‌افزار CARRIER

کد کلاس : ۲۰۱۱۳۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۶دی
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۰۶دی
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه کشی تاسیسات

کد کلاس : ۲۰۳۵۳۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۶دی
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 2

کد کلاس : ۲۰۲۹۷۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳دی
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند