با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی با نرم افزار COMFAR III

کد کلاس : ۲۰۳۱۲۲ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول تهیه پرسشنامه و تحلیل نتایج آن با نرم افزار SPSS برای مدیران

کد کلاس : ۲۰۳۱۲۳ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت انرژی و راهکارهای آن در صنعت نفت و گاز

کد کلاس : ۲۰۳۱۲۴ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آینده نگاری : مدل استراتژیک توسعه در صنعت نفت و گاز

کد کلاس : ۲۰۳۱۲۵ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شبکه های کسب و کار و مدل های همکاری شرکت ها در صنعت نفت و گاز

کد کلاس : ۲۰۳۱۲۶ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

انتخاب متدولوژی مناسب برای مدیریت پروژه های نفت و گاز :PMBOK, PRINCE II, ISO 21500

کد کلاس : ۲۰۳۱۲۷ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تحلیل استراتژیک بندر چابهار با نگرش روابط اقتصادی ایران – هند - افغانستان

کد کلاس : ۲۰۳۱۲۸ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت استراتژیک در صنایع نفت ، گاز، پالایش و پتروشیمی

کد کلاس : ۲۰۳۱۲۹ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حمل و نقل بین المللی دریایی کالاها

کد کلاس : ۲۰۳۱۳۰ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

درس آموخته های خرید داخلی و خارجی

کد کلاس : ۲۰۳۱۳۱ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اینکوترمز و اصول تنظيم قراردادهاي بازرگاني بين الملل

کد کلاس : ۲۰۳۱۳۲ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ارزیابی تامین کنندگان آموزش و موسسات آموزشی برای صنعت نفت و گاز

کد کلاس : ۲۰۳۱۳۳ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

امنیت اطلاعات IT در صنعت نفت و گاز ویژه مدیران

کد کلاس : ۲۰۳۱۳۴ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فرایند ارزیابی اثربخشی آموزش پرسنل صنعت نفت و گاز بر اساس ISO 10015

کد کلاس : ۲۰۳۱۳۵ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نقشه های فرایندی (PFD P&ID) و تحلیل مخاطرات HAZOP

کد کلاس : ۲۰۳۱۳۶ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در گازرسانی

کد کلاس : ۲۰۳۱۳۷ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مفاهیم فتوگرامتری و نقشه برداری هوایی با پهپاد ویژه پالایشگاه ها

کد کلاس : ۲۰۳۱۳۸ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

متدولوژی تجزیه و تحلیل حوادث HSE به روش TRIPOD

کد کلاس : ۲۰۳۱۳۹ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ضوابط طراحی لرزه ای و اجرای مهندسی سازه های پالایشگاهی

کد کلاس : ۲۰۳۱۴۰ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شناسایی پمپ های فرایندی بر اساس API 610

کد کلاس : ۲۰۳۱۴۱ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصول عملکرد و بهره برداری از چیلرهای جذبی

کد کلاس : ۲۰۳۱۴۲ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

بازرسی جرثقیل و بالابرها

کد کلاس : ۲۰۳۱۴۳ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نت (نگهداری و تعمیرات) مبتنی بر OEE

کد کلاس : ۲۰۳۱۴۴ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شناخت فلزات آهنی و غیرآهنی پرکاربرد در صنعت نفت و گاز

کد کلاس : ۲۰۳۱۴۵ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

شیرهای کنترل فرآیندی و استانداردهای آن

کد کلاس : ۲۰۳۱۴۶ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

انتخاب مواد در شرایط خوردگی براساس استاندارد NACE MR0175

کد کلاس : ۲۰۳۱۴۷ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ISO 3834 و متدولوژی تضمین کیفیت در صنعت جوش و برش

کد کلاس : ۲۰۳۱۴۸ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

جذب اثربخش سرمایه در صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم

کد کلاس : ۲۰۳۱۴۹ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

چالش های شركت های E&P و توسعه محیط كسب و كار صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی در سواحل دریای عمان

کد کلاس : ۲۰۳۱۵۰ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

انتخاب سیستم رنگ و پوشش در صنعت نفت و گاز بر اساس SSPC و NACE و IPS

کد کلاس : ۲۰۳۱۵۲ مدت کلاس : ۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۰۲بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند