با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
تا ۲۰٪ تخفیف

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۲۸۳۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
عصمت زنگنه
حافظ
۲۴آذر
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری ویژه بازار کار

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۴۲۹ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۷آذر
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی خدماتی

کد کلاس : ۲۰۳۴۳۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۷آذر
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۵ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۸آذر
۱۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مجموعه قوانین مالیاتی

کد کلاس : ۲۰۲۱۱۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۸آذر
۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری ویژه بازار کار

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۱۶۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۸آذر
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی خدماتی

کد کلاس : ۲۰۳۱۶۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۸آذر
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آشنایی با نسبت ها و نمودارها برای کشف تقلب در صورت های مالی

کد کلاس : ۲۰۳۶۳۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۸آذر
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۳۴۱۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه جامع حسابداری مالی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۴۱۴ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۴۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری برای غیر حسابداران

کد کلاس : ۲۰۳۴۵۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۹آذر
۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

بیت کوین و سرمایه گذاری ارز در بازارهای مجازی

کد کلاس : ۲۰۳۵۱۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۲دی
۹,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری تکمیلی کاربردی

کد کلاس : ۲۰۳۷۰۶ مدت کلاس : ۶۵ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۴دی
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی بازرگانی

کد کلاس : ۲۰۲۵۳۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
عباس دین محمدی
ابن سینا
۰۶دی
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری ویژه بازار کار

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۵۲۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر امین رضا زارع
ابن سینا
۰۷دی
۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

حسابداری مالی خدماتی

کد کلاس : ۲۰۳۱۹۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر امین رضا زارع
ابن سینا
۰۷دی
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

حسابداری مکانیزه

کد کلاس : ۲۰۳۱۹۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر عباس دین محمدی
ابن سینا
۱۲دی
۴,۸۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند