کد کلاس : ۲۱۶۸۸۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۶آذر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۱۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند