کد کلاس : ۲۱۸۸۸۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
آیدا مجیدی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۶اسفند
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۳۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۸اسفند
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲فروردین
۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۵۹۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند