با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

Cours A1.3

کد کلاس : ۲۰۱۲۵۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
افسانه عابد
سعادت آباد
۲۷آذر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ابن سینا
۳۰آذر
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.2

کد کلاس : ۲۰۳۸۶۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.2

کد کلاس : ۲۰۳۶۴۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۳دی
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A2.1

کد کلاس : ۲۰۳۳۷۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۴دی
۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Cours A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۸۷۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۲۱دی
۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند