با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۷۲۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۷آذر
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A2.2

کد کلاس : ۲۰۲۶۸۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۹آذر
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A2.1

کد کلاس : ۲۰۱۶۳۳ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۲دی
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۲۷۵۷ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۲دی
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.2

کد کلاس : ۲۰۳۲۶۱ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۷دی
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A2.2

کد کلاس : ۲۰۳۲۶۲ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۴دی
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.2

کد کلاس : ۲۰۳۱۷۹ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶دی
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German B1.1

کد کلاس : ۲۰۳۸۶۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۴بهمن
۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۸۷۶ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵بهمن
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German B2.1

کد کلاس : ۲۰۳۸۶۷ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۹بهمن
۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

German A1.2

کد کلاس : ۲۰۳۸۶۴ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۶بهمن
۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند