با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

Italian 1

کد کلاس : ۲۰۲۲۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴دی
۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آمادگی آزمون B2

کد کلاس : ۲۰۳۸۵۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۶دی
۶,۷۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ایتالیایی 7

کد کلاس : ۲۰۲۷۵۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۸دی
۵,۶۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Italian 1

کد کلاس : ۲۰۳۸۶۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۰دی
۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Italian 1

کد کلاس : ۲۰۳۸۵۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸بهمن
۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Italian 3

کد کلاس : ۲۰۳۸۵۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۱اسفند
۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند