تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۹۶۳۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۷مرداد
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۷۴۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
نیاوران
۲۹مرداد
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند