با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

EspanolA2.2

کد کلاس : ۲۰۳۱۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
الهه خاتمی دوست شکار سرائی
سعادت آباد
۰۲دی
۴,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA1.1

کد کلاس : ۲۰۳۲۷۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۶دی
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA1.2

کد کلاس : ۲۰۳۱۷۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۳بهمن
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

EspanolA1.1

کد کلاس : ۲۰۳۸۷۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۸بهمن
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند