با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

ترکی A1.1

کد کلاس : ۲۰۲۷۵۸ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
آیسان طالبی
سعادت آباد
۲۹آذر
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.3

کد کلاس : ۲۰۳۰۷۱ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۲دی
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی B1.4

کد کلاس : ۲۰۳۲۶۷ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
مهبد صائمیان
سعادت آباد
۰۲دی
۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A2.1

کد کلاس : ۲۰۲۷۴۹ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۳,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.3

کد کلاس : ۲۰۳۲۶۴ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سبا فخیم قمری
سعادت آباد
۰۷دی
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.3

کد کلاس : ۲۰۳۲۶۵ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مهبد صائمیان
سعادت آباد
۰۷دی
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1

کد کلاس : ۲۰۳۶۹۸ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۰دی
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی B1.3

کد کلاس : ۲۰۳۵۲۳ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۷دی
۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A2.2

کد کلاس : ۲۰۳۲۶۶ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سبا فخیم قمری
سعادت آباد
۲۵دی
۳,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ترکی A1.1

کد کلاس : ۲۰۱۶۳۹ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
پنجشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۷بهمن
۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند