کد کلاس : ۲۱۷۴۲۷ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹دی
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۴۲۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰دی
۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند