با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
تا ۲۰٪ تخفیف

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۲۵۲ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۶آذر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار جمینی

کد کلاس : ۲۰۳۲۵۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۶آذر
۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۳۲۷۱ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۶آذر
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

نازکدوزی زنانه

کد کلاس : ۲۰۲۰۰۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۲۸آذر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سوزن دوزی و نقش دوزی لباس

کد کلاس : ۲۰۱۰۱۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس تخصصی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۲۲۵ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۱دی
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس تخصصی پیشرفته

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۶۵۸ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۳۳۷ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۸دی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۴۳ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۱۲دی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نازکدوزی زنانه

کد کلاس : ۲۰۱۶۰۸ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۵دی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مولاژ تخصصی طراحی لباس

کد کلاس : ۲۰۲۹۶۷ مدت کلاس : ۷۲ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۲۱دی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی دوخت تخصصی مانتو

کد کلاس : ۲۰۳۳۷۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۲۲دی
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

کد کلاس : ۲۰۳۲۵۷ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۴دی
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۴۴ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۳بهمن
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی لباس مقدماتی

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۱۵۴۵ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۲اسفند
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند