به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

انیمیشن 2بعدی رایانه ای

کد کلاس : ۲۰۲۸۰۳ مدت کلاس : ۲۹۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۰اسفند
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رتوش عکس

کد کلاس : ۲۰۴۷۴۲ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر ستاره میلادی
سعادت آباد
۱۰اسفند
۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصلاح رنگ و نور سینمایی با داوینچی

کد کلاس : ۲۰۵۲۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۱اسفند
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

موشن گرافیک

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۵ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۲اسفند
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پریمیر

کد کلاس : ۲۰۵۵۲۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
حافظ
۱۲اسفند
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۶۱۲۷ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۳۴۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علیرضا راد
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه عکاسی پرتره

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۵۲۶۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
علیرضا حیدری
ابن سینا
۱۴اسفند
۲۴,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رتوش عکس

کد کلاس : ۲۰۵۸۷۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ابن سینا
۱۴اسفند
۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۶۶۷۷ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۴اسفند
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۳۴۰۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۵اسفند
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

موشن گرافیک

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۱ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۱۶اسفند
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

اصلاح رنگ و نور سینمایی با داوینچی

کد کلاس : ۲۰۶۵۰۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۰اسفند
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۶۲۲۴ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر عباسعلی عباسی
ابن سینا
۲۳اسفند
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

پریمیر (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۴۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۵فروردین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند