با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

پریمیر

کد کلاس : ۲۰۳۵۸۳ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مرتضی مشهودی
حافظ
۲۵آذر
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رتوش عکس

کد کلاس : ۲۰۳۰۱۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
علیرضا راد
سعادت آباد
۲۶آذر
۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۱۰۹ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۸آذر
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پریمیر

کد کلاس : ۲۰۲۹۰۱ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

انیمیشن 2بعدی رایانه ای

کد کلاس : ۲۰۲۸۰۳ مدت کلاس : ۲۹۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۲دی
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

موشن گرافیک

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۵ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۲دی
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Edius

کد کلاس : ۲۰۲۹۱۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۰۴دی
۸,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگردانی سینما

کد کلاس : ۲۰۲۷۹۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۶دی
۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۱۱۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
ابن سینا
۰۶دی
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Edius

کد کلاس : ۲۰۲۸۷۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۰۷دی
۸,۶۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۹۵۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۷دی
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۳۴۲۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۰۷دی
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

رتوش عکس

کد کلاس : ۲۰۲۶۰۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۸دی
۹,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۲۹۳۰ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شهاب حاجی مشهدی
سعادت آباد
۰۸دی
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

پریمیر

کد کلاس : ۲۰۲۹۱۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۰۹دی
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فیلمنامه نویسی کلاسیک

کد کلاس : ۲۰۲۷۹۷ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سعادت آباد
۱۲دی
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۰۹۹۷ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۳دی
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

سینماتور

کد کلاس : ۲۰۲۸۰۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۴دی
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فیلمنامه نویسی کلاسیک

کد کلاس : ۲۰۲۹۰۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۱۴دی
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگردانی سینما

کد کلاس : ۲۰۲۹۰۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۴دی
۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۳۶۶۸ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
حمید رضا منصف
سعادت آباد
۱۵دی
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

عکاسی دیجیتال

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۷۰۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر میثاق شوشتری
ابن سینا
۱۹دی
۲۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه عکاسی پرتره

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۶۳۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
شهاب حاجی مشهدی
سعادت آباد
۲۵دی
۲۴,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کارگاه عکاسی پرتره

+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۳۲۲۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
غرب
۲۶دی
۲۴,۴۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

افتر افکت (After Effect)

کد کلاس : ۲۰۳۴۰۶ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۰۸اسفند
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند