به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

اینفوگرافیک

کد کلاس : ۲۰۴۲۲۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۰اسفند
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۵۴۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محسن معدنی
ابن سینا
۱۰اسفند
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۶۰۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مرضیه قهرمانی
سعادت آباد
۱۰اسفند
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۵۵۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۱اسفند
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۵۵۲۰ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۱اسفند
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۶۰۶۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۳اسفند
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

آموزش نرم افزار Corel Draw

کد کلاس : ۲۰۵۴۲۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محسن معدنی
ابن سینا
۱۴اسفند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۵۹۹۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سپیده خسروآبادی
ابن سینا
۱۴اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۶۰۶۷ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۱۴اسفند
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تایپوگرافی

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۶ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمد حسین نقشینه
سعادت آباد
۱۶اسفند
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نرم افزار Indesign

کد کلاس : ۲۰۵۸۹۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۶اسفند
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۶۰۶۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ملیحه سادات حسینی
سعادت آباد
۱۶اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

Adobe Illustrator

کد کلاس : ۲۰۶۷۵۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۹:۴۵، دوشنبه ۱۵:۴۵ تا ۱۹:۴۵،
حافظ
۱۷اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف

فتوشاپ و ایلاستریتور

کد کلاس : ۲۰۶۵۰۲ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۹اسفند
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

نرم افزار Indesign (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۵۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۱فروردین
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۱۰٪ تخفیف

فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته (کمپ نوروزی)

کد کلاس : ۲۰۴۱۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۳۰،
حافظ
۰۴فروردین
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند