تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۴۲۳ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۲۰مرداد
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۳۴۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۲۵مرداد
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۱۶۳۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۲۸مرداد
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند