تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۰۷۲۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۰مرداد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۲۲۵۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۲۸مرداد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند