به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS - سطح دو

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تحلیل های آماری داده ها و کنترل فرآیند آماری به کمک نرم افزار MINITAB

کد کلاس : ۲۰۴۴۰۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS - سطح یک

کد کلاس : ۲۰۴۴۰۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۲اسفند
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح دو (ویژه علوم مهندسی به غیر از برق)

کد کلاس : ۲۰۴۶۶۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند