با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

MATLAB سطح یک

کد کلاس : ۲۰۲۳۰۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۸آذر
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

MATLAB سطح دو (ویژه علوم مهندسی به غیر از برق)

کد کلاس : ۲۰۱۰۸۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۲۹آذر
۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تحلیل های آماری داده ها و کنترل فرآیند آماری به کمک نرم افزار MINITAB

کد کلاس : ۲۰۱۱۰۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS - سطح یک

کد کلاس : ۲۰۱۹۳۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۵دی
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS - سطح دو

کد کلاس : ۲۰۱۷۷۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۲دی
۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند