به منظور کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کلاس ها تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ تعطیل می باشد.

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) مقدماتی

کد کلاس : ۲۰۳۴۸۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) پیشرفته

کد کلاس : ۲۰۴۴۶۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۱۵اسفند
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

نظام آراستگی محیط کار 5S

کد کلاس : ۲۰۴۴۰۵ مدت کلاس : ۸ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
سعادت آباد
۲۳اسفند
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

کد کلاس : ۲۰۵۲۲۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۴اسفند
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

کالیبراسیون عمومی

کد کلاس : ۲۰۵۲۲۹ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سعادت آباد
۲۴اسفند
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند