با توجه به تغییر وب سایت لطفا در صورت وجود هرگونه سوال با شماره ۲۷۲۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.
ویژه

تحلیل های آماری داده ها به کمک نرم افزار SPSS - سطح یک

کد کلاس : ۲۰۲۰۱۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر الهه مهدی
ابن سینا
۱۵آذر
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

مدیریت پروژه حرفه ای – مبانی و نرم افزارهای کاربردی (PMBOK, MSP & Primavera P6)

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۴ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۹آذر
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

کد کلاس : ۲۰۲۲۱۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۱۹آذر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

دوره متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۰آذر
۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ویژه

طراحی مکانیکی به کمک CATIA I

کد کلاس : ۲۰۲۵۴۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۲۲آذر
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

طراحی مکانیکی به کمک SOLIDWORKS I

کد کلاس : ۲۰۳۲۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۰۸دی
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند